informatie

management

SitemapContactHome

Platform Informatiemanagement en Business Alignment

Deze website is een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring bij het verbeteren van de informatievoorziening. Iedereen wordt uitgenodigd om commentaar te leveren op de verschillende artikelen en om zelf een bijdrage te leveren.

We richten ons vooral op het verbeteren van de effectiviteit van de informatievoorziening: hoe zorgen we dat de informatie­voorziening optimaal wordt af gestemd op de belangen van de onderneming c.q. klanten.
Om de informatie­voorziening beter af te stemmen op de behoefte van de business en de klanten, zal de aandacht zich in de eerste plaats moeten richten op de volgende punten:

Vaak concentreert men zich sterk op technische hulpmiddelen, procedures en het beperken van de ICT-kosten. Het effect op de productiviteit en effectiviteit van de business, en de waardering van de klanten wordt echter te vaak onderbelicht.
Het inzetten van methoden en hulpmiddelen kunnen nooit een gebrek aan samenwerking goedmaken, het leidt op zijn best tot efficiënt uitvoeren van verkeerde dingen en tot ergernis bij de klanten.
Als we ons richten op de belangen van de business en de klanten, en de belanghebbenden en deskundigen goed samenwerken, dan zullen ze ook samen de juiste werkwijze kiezen, en onnodige kosten vermijden.

Opzet van de website

Iedereen wordt uitgenodigd om commentaar te leveren op de verschillende artikelen en om zelf een bijdrage te leveren.
Zie: Hoe reageren op deze website voor een beschrijving hoe u uw commentaar kunt doorgeven, en hoe we daarmee omgaan.

De centrale onderwerpen zijn: